vnfaster@gmail.com

Custom Post-type Generator

Tạo Custome Post Type Wordpress nhanh với công cụ Custom Post-type Generator Online tại VnFaster

Tạo Custom Post-type cho WordPress bằng công cụ Custom Post-type Generator

Bước 1:
Bạn nhập thông tin Post Type cần tạo, các trường ở đây bạn có thể đặt tùy biến theo ý mình.

Custom Post-type Generator - Bước 1
Custom Post-type Generator – Bước 1.

 

Bước 2:
Khi đã tùy biến các trường tạo Post Type xong, hệ thống sẽ sinh ra Code tương ứng, bạn chọn vào Copy code to clipboard để copy các dòng code trên.

Custom Post-type Generator - Bước 2
Custom Post-type Generator – Bước 2

Bước 3:
Tìm đến thư mục chứa Theme wordpress của bạn, tìm và sửa file Functions.php

Custom Post-type Generator - Bước 3
Custom Post-type Generator – Bước 3

Bước 4:
Chèn đoạn Code vừa copy ở Bước 2 vào file Functions.php.

Custom Post-type Generator - Bước 4
Custom Post-type Generator – Bước 4

Bước 5:
Bây giờ bạn đã thấy Custom Post Type của mình đã được thêm trong Dashboard WordPress.

Custom Post-type Generator - Bước 5
Custom Post-type Generator – Bước 5
Copy generated code to clipboard

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio