vnfaster@gmail.com

Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin

Với bài viết này mình sẽ giúp bạn có thể Thêm nhóm thành viên Wordpress không cần Plugin một cách đơn giản nhất

Thông thường ở 1 Website WordPress bạn sẽ thấy có tất cả các nhóm thành viên như sau:

 • Super Admin : Quản trị viên cấp cao nhất.
 • Administrator: Quản trị viên
 • Editor: Biên tập viên
 • Author: Tác giả
 • Contributor: Cộng tác viên
 • Subscriber: Thành viên đăng ký

Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để tạo thêm được một nhóm mới, hoặc copy 1 nhóm mới lấy quyền từ một nhóm đã có. Với bài viết này mình sẽ giúp bạn có thể Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin một cách đơn giản nhất:

Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin

– Thêm nhóm thành viên:

Ví dụ Bạn muốn tạo 1 nhóm thành viên nữa là Vip User:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

$vnkings_new_user = add_role('vipuser', __( 'Vip User' ),
  array(
    'read'     => true,
    'edit_posts'  => true,
    'delete_posts' => false,
  )
);

Giải thích :

 • $vnkings_new_user = add_role(‘vipuser’, __( ‘Vip User’ ): Tạo thêm 1 nhóm thành viên có tên là Vip User
 • ‘read’ => true: Quyền hạn – cho phép đọc bài viết
 • ‘edit_posts’ => true: Quyền hạn – cho phép sửa bài viết
 • ‘delete_posts’ => false: Quyền hạn – không cho xóa bài viết

Ngoài ra còn rất nhiều quyền bạn có thể xem cụ thể ở trang này : https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities

Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin

– Thêm nhóm thành viên mới Copy quyền từ một nhóm đã có:
Thử tạo 1 nhóm mới có tên là Vnkings User, thành viên của nhóm này có quyền hạn sử dụng website như nhóm Administrator:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

function vnkings_roles()
{
 global $wp_roles;
 if (!isset($wp_roles))
 $wp_roles = new WP_Roles();
 $adm = $wp_roles -> get_role('administrator');
 // Adding a new role with all admin caps.
 $wp_roles->add_role('vnkingsuser', 'Vnkings User', $adm -> capabilities);
}
add_action('init', 'vnkings_roles');

Giải thích :

 • function vnkings_roles();add_action(‘init’, ‘vnkings_roles’): Tạo function và thêm nhóm thành viên
 • global $wp_roles:Lấy tất cả nhóm thành viên trong website
 • if (!isset($wp_roles)); $wp_roles = new WP_Roles(): nếu không tồn tại nhóm tiến hành tạo nhóm
 • $adm = $wp_roles -> get_role(‘administrator’): lấy quyền hạn của nhóm đã có(ở đây ta lấy quyền của nhóm Administrator)
 • $wp_roles->add_role : thêm nhóm Vnkings User và lấy quyền giống như nhóm Administrator

Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin

Như vậy chỉ với 1 đoạn function bạn đã tạo cho website của mình một nhóm thành viên mới thật đơn giản.

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio