vnfaster@gmail.com

Thêm chức năng lọc theo Meta Fields trong Dashboard WordPress

Cách Thêm chức năng lọc theo Meta Fields trong danh sách bài viết Dashboard Wordpress không cần sử dụng Plugin…

Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ viết về cách Thêm chức năng lọc theo Meta Fields trong Dashboard WordPress, thời gian vừa qua có khá nhiều bạn inbox mình hỏi về vấn đề này, vì khá bận nên hôm nay mình mới trả bài được, mong các bạn thông cảm.
 
 

I. Thêm cột Meta Field vào phần hiển thị danh sách bài

Ta thêm đoạn code này vào file functions.php trong Theme đang sử dụng

function vnkings_add_column_field($defaults) {
	global $typenow;
	if ( $typenow == 'san-pham' ) {
  $defaults['metafield'] = 'Mã Field';
  return $defaults;
	}
}
function vnkings_get_field_value($columnName, $postID) {
  if ($columnName == 'metafield') {
    $mafield = get_post_meta($postID, 'vnkings_post', true);
   	echo $mafield;
  }
}
add_filter('manage_posts_columns', 'vnkings_add_column_field');
add_action('manage_posts_custom_column', 'vnkings_get_field_value', 10, 2);

Lưu ý:
– bạn cần thay san-pham thành Post type của bạn.
vnkings_post chính là Meta Field cần hiển thị

Kết quả I.

 
 

II. Thêm ô lọc Meta Fields và hiện các giá trị cần lọc

Thêm đoạn code này vào file functions.php trong Theme đang sử dụng

// Thêm ô lọc Meta Fields
function vnkings_add_filter_dropdown() {
 global $typenow;
 global $wp_query;
  if ( $typenow == 'san-pham' ) { // Post type demo của mình là Sản phẩm
   $field_value = array( 'giam_gia','khong_giam_gia' ); // Các giá trị sẽ lọc
   $current_field_value = '';
   if( isset( $_GET['ma_field'] ) ) {
    $current_field_value = $_GET['ma_field']; // kiểm tra xem trường đang chọn là gì
   } ?>
   <select name="ma_field" id="ma_field">
    <option value="all" <?php selected( 'all', $current_field_value ); ?>>Lọc Meta Fields</option>
    <?php foreach( $field_value as $key=>$value ) { ?>
     <option value="<?php echo $value; ?>" <?php selected( $value, $current_field_value ); ?>><?php echo esc_attr( $value ); ?></option>
    <?php } ?>
   </select>
 <?php }
}
add_action( 'restrict_manage_posts', 'vnkings_add_filter_dropdown' );

// kết quả tìm kiếm Meta field
function vnkings_search_metafield( $query ) {
 global $pagenow;
 $post_type = isset( $_GET['post_type'] ) ? $_GET['post_type'] : '';
 if ( is_admin() && $pagenow=='edit.php' && $post_type == 'san-pham' && isset( $_GET['ma_field'] ) && $_GET['ma_field'] !='all' ) {
  $query->query_vars['meta_key'] = 'vnkings_post';
  $query->query_vars['meta_value'] = $_GET['ma_field'];
  $query->query_vars['meta_compare'] = '=';
 }
}
add_filter( 'parse_query', 'vnkings_search_metafield' );

Lưu ý:
giam_gia và khong_giam_gia chính là giá trị value của trường vnkings_post ta cần lọc.

Kết quả II.

Như bạn thấy chúng ta đã đưa được các giá trị cần lọc ra khung filter của WordPress.

Bây giờ thử lọc với một giá trị xem kết quả có đúng không.

 
Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Vnkings!.
Tiến Lực.

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio