vnfaster@gmail.com

Thay đổi vị trí các Menu trong trang quản trị WordPress

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn có thể Thay đổi vị trí các Menu trong trang quản trị Wordpress một cách dễ dàng

Khi vào trang quản trị của 1 trang wordpress, các vị trí Menu trong đó đã được xắp xếp khá thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi nó theo mục đích sử dụng của mình.
Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn có thể Thay đổi vị trí các Menu trong trang quản trị WordPress một cách dễ dàng

Mặc định Website mình sẽ có các menu ở vị trí như sau :
vi-tri-menu-vnkings-c

Bạn tìm tới file functions.php và thêm đoạn function này vào:

function vnkings_admin_menu( $__return_true ) {
    return array(
		'index.php', // Menu Bảng tin
		'edit.php?post_type=page', // Menu Trang
		'edit.php', // Menu Bài viết
		'upload.php', // Menu Media
		'tools.php', // Menu Công cụ
		'options-general.php', // Menu Cài đặt
		'themes.php', // Menu Giao diện
		'separator1', // Đoạn Cách
		'edit-comments.php', // Menu Bình luận 
		'users.php', // Menu Thành viên
		'plugins.php', // Menu Plugins
   );
}
add_filter( 'custom_menu_order', 'vnkings_admin_menu' );
add_filter( 'menu_order', 'vnkings_admin_menu' );

Cùng xem kết quả nhé

Thay đổi vị trí các  Menu trong trang quản trị WordPress

Với đoạn function kia Bạn hoàn toàn có thể thay đổi vị trí theo ý muốn
Ví dụ : đổi Menu Thành viên lên trên Menu Bình luận

'users.php', // Menu Thành viên
'edit-comments.php', // Menu Bình luận 

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio