vnfaster@gmail.com

Thay đổi tên nhóm người dùng WordPress bằng Functions

Thay đổi tên nhóm người dùng Wordpress bằng Functions một cách đơn giản mà không cần sử dụng đến plugin

Khi quản trị nhóm thành viên trong WordPress Bạn sẽ thấy website của mình có 6 Nhóm chính là:

 • Super Admin: Nhóm thành viên cao nhất(người tạo ra Website)
 • Administrator: Quản trị viên
 • Editor: Biên tập viên
 • Author: Tác giả
 • Contributor: Cộng tác viên
 • Subscriber: Thành viên đăng ký

Nếu Bạn muốn đổi tên của 1 nhóm nào đó mà không cần sử dụng plugin thì có thể làm theo cách sau đây.

Thay đổi tên nhóm người dùng WordPress bằng Functions:
Chúng ta tìm đến file Functions.php và thêm đoạn code này

function vnkings_name_group() {
  global $wp_roles;
  if ( ! isset( $wp_roles ) )
    $wp_roles = new WP_Roles();
  $wp_roles->roles['administrator']['name'] = 'Vnkings Admin';
  $wp_roles->role_names['administrator'] = 'Vnkings Admin';      
}
add_action('init', 'vnkings_name_group');

Trong Function này bạn cần lưu ý đoạn:

 • $wp_roles->roles[‘administrator’][‘name’] = ‘Vnkings Admin’;
 • $wp_roles->role_names[‘administrator’] = ‘Vnkings Admin’;

Mình đã thay đổi nhóm Administrator thành nhóm có tên Vnkings.
Thay đổi tên nhóm người dùng WordPress bằng Functions

Tương tự như thế bạn cũng có thể thay thành tên khác nếu bạn muốn.
Ví dụ : thay đổi tên nhóm Adminstrator và nhóm Author

function vnkings_name_group() {
  global $wp_roles;
  if ( ! isset( $wp_roles ) )
  $wp_roles = new WP_Roles();
  $wp_roles->roles['administrator']['name'] = 'Vnkings Admin';
  $wp_roles->role_names['administrator'] = 'Vnkings Admin';
	
  $wp_roles->roles['author']['name'] = 'Vnkings Author';
  $wp_roles->role_names['author'] = 'Vnkings Author';  
}
add_action('init', 'vnkings_name_group');

Với 1 đoạn Function nhỏ trên bạn đã có thể thay đổi được tên nhóm người dùng wordpress mà không cần plugin rồi

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio