0968.68.34.39

Tag: wordpress author

Các bài viết có Tag là: wordpress author.

Thêm thông tin Tác giả Facebook trong WordPress

Khi bạn chia sẻ bài viết wordpress của mình lên trang cá nhân Facebook,thông tin của người viết sẽ được hiện lên dưới dạng profile Facebook.

3678 Lượt xem