vnfaster@gmail.com

Tag: nhóm quyền wordpress

Các bài viết có Tag là: nhóm quyền wordpress.

Hiển thị nội dung cho từng nhóm người dùng trong WordPress

Hiển thị nội dung cho từng nhóm người dùng trong Wordpress đơn giản không cần sử dụng plugin.

2987 Lượt xem

Thay đổi tên nhóm người dùng WordPress bằng Functions

Thay đổi tên nhóm người dùng Wordpress bằng Functions một cách đơn giản mà không cần sử dụng đến plugin

2887 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?