vnfaster@gmail.com

Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress

Lấy link đầu tiên trong bài viết Wordpress rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm 1 đoạn Function và đoạn hiển thị sau đây

Đôi khi bạn muốn bài viết hiển thị Link tới 1 địa chỉ khác bằng cách lấy địa chỉ url đầu tiên, Vấn đề này rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm 1 đoạn Function và đoạn hiển thị sau đây để Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress

lấy link đầu tiên trong bài viết wordpress

Đầu tiên các bạn cần thêm đoạn này vào file Functions.php trong theme đang sử dụng :

function vnkings_get_content_link( $content = false, $echo = false ){
  if ( $content === false )
    $content = get_the_content(); 
  $content = preg_match_all( '/<a href="(.*?)"/s', $content, $links );
  $content = $links[1][0];
  if ( empty($content) ) {
  	$content = false;
  }
  return $content;
}

Để hiển thị ra vị trí mong muốn, bạn dùng câu lệnh này :

 
<a href="<?php echo vnkings_get_content_link( get_the_content() ); ?>"><?php the_title(); ?></a>

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

 1. Mình cần giúp lấy tất cả link trong bài viết thì làm như thế nào vậy bạn, bạn có thể cho mình thêm code trên vào vòng lặp để lấy tất cả link trong nội dung bài viết được không

  VD: tìm đc link thứ nhất —> in ra link 1

  và tiếp tục tìm link thứ 2 trong bài viết —> in ra link 2

  và tiếp tục cho đến hết link trong bài

  cám ơn nhiều

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio