vnfaster@gmail.com

Tạo trang Đăng ký cho WordPress không cần Plugin

Tạo trang đăng ký cho WordPress theo phong cách riêng của bạn, không sử dụng plugin tối ưu code cho Webmaster

Khi bạn dùng WordPress, phần đăng ký thành viên hơi rắc rối, tại sao chúng ta lại không làm nó đơn giản hơn bằng cách tự tạo 1 trang dăng ký theo ý mình.

Demo :

Tạo trang Đăng ký cho WordPress không cần Plugin

 • Bước 1 : Bạn tạo 1 file template dang-ky.php vào thư mục Themes WordPress của bạn đang dùng
<?php /* Template Name: Đăng Ký */ ?>
 • Nội dung của file này bạn có thể lấy ở trang Page.php bạn đang dùng. chỉ khác là bạn sẽ thay đoạn vòng lặp thành đoạn dưới đây :
<?php if(is_user_logged_in()) { $user_id = get_current_user_id();$current_user = wp_get_current_user();$profile_url = get_author_posts_url($user_id);$edit_profile_url = get_edit_profile_url($user_id); ?>
<div class="regted">
	Bạn đã đăng nhập với tên nick <a href="<?php echo $profile_url ?>"><?php echo $current_user->display_name; ?></a> Bạn có muốn <a href="<?php echo esc_url(wp_logout_url($current_url)); ?>">Thoát</a> không ?
</div>
<?php } else { ?>
<div class="dangkytaikhoan">
	<?php $err = ''; $success = ''; global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID; if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) { $pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
		$pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
		$email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
		$username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));

		if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "") {
			$err = 'Vui lòng không bỏ trống những thông tin bắt buộc!';
		} else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
			$err = 'Địa chỉ Email không hợp lệ!.';
		} else if(email_exists($email) ) {
			$err = 'Địa chỉ Email đã tồn tại!.';
		} else if($pwd1 <> $pwd2 ){
			$err = '2 Password không giống nhau!.';
		} else {
			$user_id = wp_insert_user( array ('user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
			if( is_wp_error($user_id) ) {
				$err = 'Error on user creation.';
			} else {
				do_action('user_register', $user_id);
				$success = 'Bạn đã đăng ký thành công!';
			}
		}
	}
	?>
<!--display error/success message-->
<div id="message">
		<?php
			if(! empty($err) ) :
				echo ''.$err.'';
			endif;
		?>
		<?php
			if(! empty($success) ) :
				$login_page = home_url( '/dang-nhap.html' );
				echo ''.$success. '<a href='.$login_page.'> Đăng nhập</a>'.'';
			endif;
		?>
	</div>
	<form class="form-horizontal" method="post" role="form">
<div class="form-group">
	<label class="control-label col-sm-3" for="username">Tên đăng nhập:</label>
	<div class="col-sm-9">
	<input type="text" class="form-control" name="username" id="username" placeholder="Tên Đăng nhập">
	</div>
</div>
<div class="form-group">
	<label class="control-label col-sm-3" for="email">Email:</label>
	<div class="col-sm-9">
		<input type="email" class="form-control" name="email" id="email" placeholder="Email">
	</div>
</div>
<div class="form-group">
	<label class="control-label col-sm-3" for="pwd1">Password:</label>
	<div class="col-sm-9">
		<input type="password" class="form-control" name="pwd1" id="pwd1" placeholder="Nhập password">
	</div>
</div>
<div class="form-group">
	<label class="control-label col-sm-3" for="pwd2">Nhập lại Pass:</label>
	<div class="col-sm-9">
		<input type="password" class="form-control" name="pwd2" id="pwd2" placeholder="Nhập lại password">
	</div>
</div>
<?php wp_nonce_field( 'post_nonce', 'post_nonce_field' ); ?>
<div class="form-group">
	<div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
	<button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng ký</button>
	<input type="hidden" name="task" value="register" />
	</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="thongbaologin">
	<?php
		$login = (isset($_GET['login']) ) ? $_GET['login'] : 0;
		if ( $login === "failed" ) {
				echo '<strong>ERROR:</strong> Sai username hoặc mật khẩu.!';
		} elseif ( $login === "empty" ) {
				echo '<strong>ERROR:</strong> Username và mật khẩu không thể bỏ trống.';
		} elseif ( $login === "false" ) {
				echo '<strong>ERROR:</strong> Bạn đã thoát ra.';
		}
	?>
</div>

<?php } ?>
 • Bước 2 : Bạn vào Trang Quản Trị > Page > Add New Page
 • Phần tên Page bạn đặt là Đăng Ký và chọn Template là Đăng Ký bên trên vừa tạo

Tạo trang Đăng ký cho WordPress không cần Plugin

 • bây giờ bạn có thể xem thành quả của mình bằng đường dẫn : domain/dang-ky

 

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

 1. xin chào bạn. bài bạn chỉ rất hay và dễ hiểu.
  mình muốn làm 1 popup trong wordpress để nhận thông tin khách hàng.
  mình ko muốn xài plugin có sẵn.
  + bạn có thể chỉ giúp mình cách hoặc link nào hướng dẫn tạo popup không.
  + và sau khi khách nhập thông tin thì lưu vào cơ sở dữ liệu wordpress để có thể lưu lại sau này.
  xin cảm ơn bạn rất là nhiều

 2. Mình muốn thêm field (Địa chỉ, Điện thoại,..) vào nữa được không bạn? Vấn đề nữa là sau khi tạo các fields đó, đăng ký thì trong User có thấy những thông tin của các fields đã thêm vào không? Làm sao lấy được shortcode ID của từng user ah?
  Thanks bạn nhiều nhiều

  • Bạn có biết sử dụng hàm này không:

   add_user_meta()

   Nếu bạn biết bạn có thể dùng hàm này để insert field của thành viên:
   Bạn hãy để ý đoạn code phía trên:

   $user_id = wp_insert_user(...)

   Sau đoạn trên bạn có add Field và đặt phía dưới như sau:

   add_user_meta( $user_id, 'dia_chi', $value_địa_chỉ_input);
   • Hi add,
    Mình không rõ lắm ah. Ý mình muốn thế này ah:
    1/ Thêm field vào form đăng ký thành viên, Tất nhiên là khi đăng ký vào có field đó thì sẽ được save lại.
    2/ Sau khi thành viên đăng ký xong thì sẽ gửi về cho thành viên thông tin đã điền trên form + Mã số thành viên (mã này là duy nhất)
    Ý mình là vậy á ah.

  • Chào em, em thêm đoạn này vào file functions.php nhé:

   function add_sdt_user($profile_fields){
   $profile_fields['sodienthoai'] = 'Số điện thoại';
   return $profile_fields;
   }
   add_filter('user_contactmethods', 'add_sdt_user');
   

   Sau khi thêm xong, ở trang thành viên em sẽ thấy có thêm một trường Số điện thoại để cho thành viên điền.

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio