vnfaster@gmail.com

Hiển thị nội dung cho từng nhóm người dùng trong WordPress

Hiển thị nội dung cho từng nhóm người dùng trong Wordpress đơn giản không cần sử dụng plugin.

Hôm nay có một câu hỏi tại nhóm WordPress Nâng cao về vấn đề hiển thị nội dung chỉ cho Admin xem, thực tế wordpress đã có những hàm để ta xử lý vấn đề này rồi, nên mình sẽ viết một bài chi tiết hơn để bạn nào chưa biết có thể áp dụng.
 
 

I. WordPress có những nhóm thành viên nào?

 

 
Mặc định WordPress có 5 nhóm quyền user chính là:
Subscriber: Level 0 (mặc định Level 0).
Contributor: Level 1 (mặc định Level 1).
Author: Level 2 (mặc định Level 2).
Editor: Level 3 đến 7 (mặc định Level 7).
Administrator: Level 8 đến 10 (mặc định Level 10).
 

Các bạn cũng có thể thêm nhóm quyền mới theo hướng dẫn này:
Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin

Để biết mình đang ở Quyền level bao nhiêu bạn có thể dùng đoạn code sau:
get_the_author_meta( 'user_level', get_current_user_id());
 

Tuy nhiên WordPress đã hỗ trợ sẵn hàm đơn giản hơn để kiểm tra thành viên đó thuộc nhóm nào:
current_user_can('Quyen_Thanh_Vien')
Trong đó các bạn có thể thay Quyen_Thanh_Vien thành danh sách quyền bên trên.
 
 

II. Hiển thị nội dung cho từng nhóm người dùng trong WordPress

Để giải quyết vấn đề trên ta có thể áp dụng bằng đoạn code này:

<?php
if(current_user_can('administrator')){
	echo "Tôi là Admin";
}

if(current_user_can('editor')){
	echo "Tôi là Editor";
}

if(current_user_can('author')){
	echo "Tôi là Author";
}

if(current_user_can('contributor')){
	echo "Tôi là Contributor";
}
if(current_user_can('subscriber')){
	echo "Tôi là Subscriber";
}
?>

Lưu ý: cần viết thường các nhóm người dùng ở trong hàm trên.

Mình đã thử đặt vào file index.php trong theme của Vnkings.

Như vậy bạn có thể hiển thị nội dung cho các nhóm quyền khá đơn giản. Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio