vnfaster@gmail.com

Hiển thị danh mục sản phẩm theo hình ảnh WooCommerce

Trong bài viết này Vnkings sẽ giúp các bạn hiển thị danh mục sản phẩm theo hình ảnh WooCommerce một cách đơn giản nhất

Thông thường khi cài đặt Plugin WooCommerce, Bạn sẽ có một Widget cho phép hiển thị Danh mục sản phẩm của nó, Widget này khá đơn giản(có kèm tên + số lượng sản phẩm), nhưng nếu bạn muốn biến nó trở thành chuyên nghiệp hơn, tự bố trí hiển thị theo phong cách của mình thì cũng rất dễ thôi. Trong bài viết này Vnkings sẽ giúp các Bạn hiển thị danh mục sản phẩm theo hình ảnh WooCommerce một cách đơn giản nhất

Hiển thị danh mục sản phẩm theo hình ảnh WooCommerce

Trước tiên bạn cần tìm đến vị trí mà bạn muốn hiển thị ra danh mục sản phẩm và thêm đoạn code này:

<div class="vnkings woocommerce">
	<?php
	$taxonomy = 'product_cat';
	$tax_terms = get_terms($taxonomy);
	?>
	<?php
	foreach ($tax_terms as $tax_term) { ?>
		<div class="col-md-3 col-sm-4">
			<div class="anh_sp_vnkings">
				<img src="<?php $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $tax_term->term_id, 'thumbnail_id', true ); echo $image = wp_get_attachment_url($thumbnail_id); ?>" alt="<?php echo $tax_term->name; ?>"/>
			</div>
			<div class="title_sp_vnkings">
				<a href="<?php echo get_term_link($tax_term, $taxonomy); ?>"><center><?php echo $tax_term->name; ?> (<?php echo $tax_term->count; ?> SP)</center></a>
			</div>
		</div>
	<?php } ?>
</div>

Giải thích

  • $taxonomy = ‘product_cat’: gán $taxonomy = product_cat, trong đó product_cat chính là taxonomy của Product Woocommerce
  • get_terms($taxonomy): lấy tất cả thông tin danh mục bên trong taxonomy product_cat
  • $thumbnail_id: lấy id của hình ảnh danh mục
  • $image : lấy link hình ảnh của danh mục sản phẩm trong Woocommerce
  • get_term_link: hiển thị link của danh mục sản phẩm
  • $tax_term->name;: Hiển thị tên của danh mục sản phẩm
  • $tax_term->count;: Lấy ra số lượng sản phẩm trong danh mục

Với sự sáng tạo của bạn, hãy thử tự tùy biến Danh mục sản phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn nhé.
Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio