vnfaster@gmail.com
Trusted Order Notifications – Tạo thông báo đơn hàng gần đây
Trusted Order Notifications – Tạo thông báo đơn hàng gần đây

Trusted Order Notifications – Tạo thông báo đơn hàng gần đây hiển thị trên các website, phù hợp với các trang bán hàng hoặc Landing Page đặt hàng, tăng tỉ lệ chốt đơn.

Đưa trình soạn thảo WordPress 5.0 về phiên bản cũ không dùng plugin
Đưa trình soạn thảo WordPress 5.0 về phiên bản cũ không dùng plugin

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng trình soạn thảo mới Gutenberg, bạn có thể dễ dàng đưa trình soạn thảo Wordpress 5.0 về phiên bản cũ không dùng plugin.

Validate số điện thoại bằng Javascript đơn giản
Validate số điện thoại bằng Javascript đơn giản

Validate số điện thoại bằng Javascript đơn giản bằng phương pháp Regex với các đầu số điện thoại 10 số mới nhất

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2